Bestuurswisselingen

In de ledenvergadering van 30 januari jl hebben enkele bestuurwisselingen plaatsgevonden.
Ingeborg Strous-van Buggenum trad na ruim 8 jaar af als secretaris. Met een mooie bos bloemen en een kadobon werd Ingeborg door de voorzitter bedankt voor haar jarenlange enthousiaste inzet voor de vereniging. Ook Sandy Winands-Füser nam na 2 jaar afscheid als bestuurslid. Zij was verhinderd om bij de vergadering aanwezig te zijn, maar het bestuur heeft ook van haar op gepaste wijze afscheid genomen.
Vervolgens was voorzitter Els Thissen-Heynen na een periode van 3 jaar aftredend, maar herkiesbaar. Na een schriftelijke stemming werd ze met algemene stemmen herkozen. Kandidaat bestuurslid Loes Simons-Radermacher werd vervolgens, eveneens na een schriftelijke stemming, met algemene stemmen in het bestuur gekozen. Zij zal de taak van secretaris op zich nemen.

Donateursaktie

Rond de jaarwisseling komt de harmonie traditiegetrouw weer bij u langs om donateurskaarten te verkopen. De tarieven zijn gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Er zijn kaarten van 
€ 2,- , € 5,- en € 10,-. We hopen op een goede opbrengst zodat de harmonie ook in 2015 haar muzikale rol kan blijven spelen in de samenleving.

Kerstavond

Op kerstavond, woensdag 24 december, speelt Harmonie Amicitia in de H.Mis van 19.00u in de Theresia kerk in Boukoul. 
Harmonie Amicitia wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en muzikaal 2015!

Winnende lotnummers

1e prijs | Lotnummer 2472

2e prijs |Lotnummer  2852

3e prijs | Lotnummer 1206

4e prijs | Lotnummer 1630

5e prijs | Lotnummer 2726

De prijzen kunnen worden afgehaald bij de penningmeester na het maken van een telefonische afspraak 06-44734527

Nieuwe Dirigent

Op vrijdag 31 oktober is Michel Zanders gekozen als nieuwe dirigent van onze harmonie. Michel, afkomstig uit Baarlo, is van origine slagwerker en volgt momenteel de opleiding Hafabra directie bij Danny Oosterman aan het Conservatorium van Amsterdam. Het bestuur en leden feliciteren hem van harte met zijn benoeming en hopen op een mooie samenwerking.